Kobalt
     
     

kobalt weiss - Züchter: A.Kiss

philippsburg 2009

photo : Alessandro De Santis

 

kobalt rot intensiv - Züchter: K.Weber

philippsburg 2009

photo : Alessandro De Santis

 

kobalt onyx weiss - Züchter: C.Kanalas

philippsburg 2009

photo : Alessandro De Santis

 

 

kobalt rot intensiv  - Züchter: W.Altmann

photo : Alessandro De Santis

 

kobalt rot intensiv - Züchter: K.Weber

philippsburg 2008

photo : Alessandro De Santis

 

kobalt rot mosaik I  - Züchter: S.Schrader

philippsburg 2009

photo : Alessandro De Santis